وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور


عنوان پست سازمانی:رئیس
نام ونام خانوادگي:سالار فتحی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:26 سال
تلفن:34822164
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:معاون
نام ونام خانوادگي:محمدکرم رضایی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:10 سال
تلفن:34823360
نوع استخدام:رسمی آزمایشی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول امور هویتی
نام ونام خانوادگي:فرید یزدانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:21 سال
تلفن:34823360
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:برادر شهید

عنوان پست سازمانی:سرایدار
نام ونام خانوادگي:مختار مرادی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:16 سال
تلفن:34823360
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد

عنوان پست سازمانی:مسئول امور عمومی
نام ونام خانوادگي:ریزان شعبانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:34823062
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:جانباز

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:ابوبکر رضائی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:3 سال
تلفن:-
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس ثبت وقایع حیاتی
نام ونام خانوادگي:هیوا ظهرابی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
سوابق شغلی:10 سال
تلفن:-
نوع استخدام:رسمی
سابقه ایثارگری:فرزند شهید

عنوان پست سازمانی:کارشناس پردازش اطلاعات
نام ونام خانوادگي:فاطمه صابری
مدرک تحصیلی:لیسانس
سوابق شغلی:2 سال
تلفن:34823062
نوع استخدام:پیمانی
سابقه ایثارگری:ندارد