وب سایت مقام
            معظم رهبری
وب سایت ریاست جمهوری
پورتال مردم
استانداری کردستان
سازمان ثبت احوال کشور
رئيس اداره ثبت احوال سرو آباد
نام ونام خانوادگي: سالارفتحي
سوابق تحصيلي: فوق دیپلم
سوابق شغلي: 16 سال
ايثارگري: فرزند شهید